Członkostwa i certyfikaty

Langowski Logistics należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, zrzeszających firmy logistyczne z różnych stron świata. Posiada również prestiżowe certyfikaty m.in. Fiata, AEO czy IATA CASS. To właśnie dzięki nim procedury stają się łatwiejsze, a firma może zaoferować korzystne stawki na usługi transportowe. Jest również współzałożycielem sieci kolejowej The New Silk Road Network, zrzeszającej firmy logistyczne operujące na Nowym Jedwabnym Szlaku.

SIECI I STOWARZYSZENIA

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec organów władzy państwowej oraz światowych organizacji z branży TSL.

FIATA reprezentuje i dba o interesy zawodowych spedytorów. Zapewnia również profesjonalny poziom usług świadczonych przez jej członków.

Ponadnormatywni to największe w Polsce i jedno z największych w Europie stowarzyszeń w zakresie obsługi ładunków Project Cargo zrzeszających firmy z branży TSL .

Chińska sieć JCtrans Logistics Network zrzesza spedytorów oraz dostawców usług logistycznych z całego świata.

Celem GLA jest wspieranie międzynarodowego handlu i transportu towarów drogą powietrzną, morską i lądową.

AerOceaNetwork to międzynarodowa sieć zrzeszająca firmy spedycyjne z całego świata zapewniająca kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne.

Przynależność do sieci Lognet Global zapewnia kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne na całym świecie.

ifc8 logo

IFC8 skupia firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które są godne zaufania i niezawodne, zapewniając, że świadczą usługi na najwyższym poziomie i spełniają wymagania finansowe.

Sieć WCA Projects skupia firmy z doświadczeniem w projektach komercyjnych, wojskowych i/lub rządowych.

Sieć WCA Dangerous Goods skupia firmy logistyczne specjalizujące się w transporcie ładunków niebezpiecznych.

e_commerce

WCA eCommerce to specjalistyczna sieć zrzeszająca firmy logistyczne oraz producentów poszukujących rozwiązań w zakresie obsługi łańcucha dostaw.

Sieć XLP zrzesza profesjonalistów w zakresie obsługi ładunków Project Cargo z całego świata, zapewniając współpracę międzynarodową.

The New Silk Road Network (NSRN) zrzesza firmy logistyczne prowadzące działalność w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że System Zarządzania firmą został oceniony jako bardzo profesjonalny i zgodny z wymaganiami norm.

Certyfikat potwierdzający otrzymania Kodu NCAGE – identyfikującego firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS NATO Codification System).

Certyfikat WSK – uprawniający do wywozu, transferu wewnątrzunijnego, pośrednictwa, pomocy technicznej, przywózu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bonią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) pozwala na stosowanie procedur uproszczonych w odprawach celnych.

Certyfikat IATA CASS pozwala na obniżenie cen usług transportu lotniczego, dzięki negocjowaniu warunków bezpośrednio z liniami lotniczymi.

DUNS

DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet – globalnego dostawcę informacji biznesowych.