Członkostwa i certyfikaty

Langowski Logistics należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, zrzeszających firmy logistyczne z różnych stron świata. Posiada również prestiżowe certyfikaty m.in. Fiata, AEO czy IATA CASS. To właśnie dzięki nim procedury stają się łatwiejsze, a firma może zaoferować korzystne stawki na usługi transportowe. Jest również współzałożycielem sieci kolejowej The New Silk Road Network, zrzeszającej firmy logistyczne operujące na Nowym Jedwabnym Szlaku.

SIECI I STOWARZYSZENIA

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec organów władzy państwowej oraz światowych organizacji z branży TSL.

FIATA reprezentuje i dba o interesy zawodowych spedytorów. Zapewnia również profesjonalny poziom usług świadczonych przez jej członków.

Ponadnormatywni to największe w Polsce i jedno z największych w Europie stowarzyszeń w zakresie obsługi ładunków Project Cargo zrzeszających firmy z branży TSL .

Chińska sieć JCtrans Logistics Network zrzesza spedytorów oraz dostawców usług logistycznych z całego świata.

GLA

Celem GLA jest wspieranie międzynarodowego handlu i transportu towarów drogą powietrzną, morską i lądową.

AerOceaNetwork to międzynarodowa sieć zrzeszająca firmy spedycyjne z całego świata zapewniająca kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne.

Przynależność do sieci Lognet Global zapewnia kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne na całym świecie.

IFC8 skupia firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które są godne zaufania i niezawodne, zapewniając, że świadczą usługi na najwyższym poziomie i spełniają wymagania finansowe.

Sieć WCA Projects skupia firmy z doświadczeniem w projektach komercyjnych, wojskowych i/lub rządowych.

Sieć XLP zrzesza profesjonalistów w zakresie obsługi ładunków Project Cargo z całego świata, zapewniając współpracę międzynarodową.

The New Silk Road Network (NSRN) zrzesza firmy logistyczne prowadzące działalność w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

PUIG to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, która od samego początku angażuje się w rozwój stosunków biznesowych i kulturalnych między Polską a Ukrainą.

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że System Zarządzania firmą został oceniony jako bardzo profesjonalny i zgodny z wymaganiami norm.

Certyfikat potwierdzający otrzymania Kodu NCAGE – identyfikującego firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS NATO Codification System).

Certyfikat WSK – uprawniający do wywozu, transferu wewnątrzunijnego, pośrednictwa, pomocy technicznej, przywózu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bonią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

certyfikat cbie

Certyfikat potwierdzający przeszkolenie z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych i ukończenie szkolenia z wynikiem ogólnym pozytywnym.

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) pozwala na stosowanie procedur uproszczonych w odprawach celnych.

Jesteśmy członkiem IATA CASS, potwierdza to spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz pozwala to na obniżenie cen usług transportu lotniczego, dzięki negocjowaniu warunków bezpośrednio z liniami lotniczymi.

DUNS

DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet – globalnego dostawcę informacji biznesowych.

Certyfikat HACCP to międzynarodowy standard, który potwierdza, że firma spełnia określone normy i procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności podczas przewozu.

Certyfikat GMP+ zapewnia przestrzeganie najwyższych norm bezpieczeństwa w obszarze pasz. Gwarantuje, że przewożone pasze  spełniają precyzyjne wymagania co do ich składu.

Certyfikat GS1

Certyfikat GS1 umożliwia korzystanie z unikalnych kodów kreskowych oraz standardów GS1, co ułatwia śledzenie produktów w łańcuchu dostaw oraz wymianę informacji z partnerami handlowymi na całym świecie.