Członkostwa i certyfikaty

Langowski Logistics należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, zrzeszających firmy logistyczne z różnych stron świata. Posiada również prestiżowe certyfikaty m.in. Fiata, AEO czy IATA CASS. To właśnie dzięki nim procedury stają się łatwiejsze, a firma może zaoferować korzystne stawki na usługi transportowe. Jest również współzałożycielem sieci kolejowej The New Silk Road Network, zrzeszającej firmy logistyczne operujące na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że System Zarządzania firmą został oceniony jako bardzo profesjonalny i zgodny z wymaganiami norm.

Przynależność do sieci Lognet Global zapewnia kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne na całym świecie.

Celem GLA jest wspieranie międzynarodowego handlu i transportu towarów drogą powietrzną, morską i lądową.

Chińska sieć JCtrans Logistics Network zrzesza spedytorów oraz dostawców usług logistycznych z całego świata.

Sieć WCA Dangerous Goods skupia firmy logistyczne specjalizujące się w transporcie ładunków niebezpiecznych.

Sieć XLP zrzesza profesjonalistów w zakresie obsługi ładunków Project Cargo z całego świata, zapewniając współpracę międzynarodową.

The New Silk Road Network (NSRN) zrzesza firmy logistyczne prowadzące działalność w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

FIATA reprezentuje i dba o interesy zawodowych spedytorów. Zapewnia również profesjonalny poziom usług świadczonych przez jej członków.

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec organów władzy państwowej oraz światowych organizacji z branży TSL.

Certyfikat potwierdzający otrzymania Kodu NCAGE – identyfikującego firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS NATO Codification System).

Certyfikat WSK – uprawniający do wywozu, transferu wewnątrzunijnego, pośrednictwa, pomocy technicznej, przywózu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bonią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) pozwala na stosowanie procedur uproszczonych w odprawach celnych.

Certyfikat IATA CASS pozwala na obniżenie cen usług transportu lotniczego, dzięki negocjowaniu warunków bezpośrednio z liniami lotniczymi.

DUNS

DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet – globalnego dostawcę informacji biznesowych.

Langowski Logistics
Langowski Logistics

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
Tel: +48 58 355 73 00
E-mail: info@langowski.eu

Nawiguj / Get location

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp.k.
 realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem

„Rozwój LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o. o. Sp.k. poprzez promocję usług spedycji kolejowej
na targach i wystawach międzynarodowych”

w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

dotacja

© 2021 Copyright Langowski Logistics – NO BORDERS, NO LIMITS