Członkostwa i certyfikaty

Langowski Logistics należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, zrzeszających firmy logistyczne z różnych stron świata. Posiada również prestiżowe certyfikaty m.in. Fiata, AEO czy IATA CASS. To właśnie dzięki nim procedury stają się łatwiejsze, a firma może zaoferować korzystne stawki na usługi transportowe. Jest również współzałożycielem sieci kolejowej The New Silk Road Network, zrzeszającej firmy logistyczne operujące na Nowym Jedwabnym Szlaku.

SIECI

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec organów władzy państwowej oraz światowych organizacji z branży TSL.

Przynależność do sieci Lognet Global zapewnia kompleksowe i konkurencyjne rozwiązania logistyczne na całym świecie.

Celem GLA jest wspieranie międzynarodowego handlu i transportu towarów drogą powietrzną, morską i lądową.

Chińska sieć JCtrans Logistics Network zrzesza spedytorów oraz dostawców usług logistycznych z całego świata.

Sieć WCA Dangerous Goods skupia firmy logistyczne specjalizujące się w transporcie ładunków niebezpiecznych.

WCAPROJECTS

Sieć WCA Projects skupia firmy z doświadczeniem w projektach komercyjnych, wojskowych i/lub rządowych.

Sieć XLP zrzesza profesjonalistów w zakresie obsługi ładunków Project Cargo z całego świata, zapewniając współpracę międzynarodową.

The New Silk Road Network (NSRN) zrzesza firmy logistyczne prowadzące działalność w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

FIATA reprezentuje i dba o interesy zawodowych spedytorów. Zapewnia również profesjonalny poziom usług świadczonych przez jej członków.

CERTYFIKATY

logo iqnet certificate

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że System Zarządzania firmą został oceniony jako bardzo profesjonalny i zgodny z wymaganiami norm.

Certyfikat potwierdzający otrzymania Kodu NCAGE – identyfikującego firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS NATO Codification System).

Certyfikat WSK – uprawniający do wywozu, transferu wewnątrzunijnego, pośrednictwa, pomocy technicznej, przywózu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bonią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) pozwala na stosowanie procedur uproszczonych w odprawach celnych.

Certyfikat IATA CASS pozwala na obniżenie cen usług transportu lotniczego, dzięki negocjowaniu warunków bezpośrednio z liniami lotniczymi.

DUNS

DUNS to dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet – globalnego dostawcę informacji biznesowych.

Langowski Logistics
Langowski Logistics

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
Tel: +48 58 355 73 00
E-mail: info@langowski.eu

Nawiguj / Get location

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
 realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem

„Rozwój LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o. o.
poprzez promocję usług spedycji kolejowej

na targach i wystawach międzynarodowych”

w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

spectrum
dotacja

© Copyright Langowski Logistics - NO BORDERS, NO LIMITS