UK-POLAND TRANSPORT

Twój Partner w Exporcie
i Imporcie / Brexit

Agencja Celna Langowski Logistics  (*obsługa firm – B2B)

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań w zakresie obsługi celnej,
oraz spedycji zapewniających szybką i bezproblemową
realizację transportu z i do Wielkiej Brytanii.

PRZYPOMINAMY:
Z dniem 31 grudnia 2020 zakończył się okres przejściowy,
wraz z którym Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską
i od 1 stycznia 2021 r. traktowana jest jako tzw. kraj trzeci.

AGENCJA CELNA

Langowski Logistics

18 lat doświadczenia w spedycji międzynarodowej, własna Agencja Celna, sieć własnych magazynów na terenie Polski, zespół ponad 200 specjalistów.

Kontakt

Wyślij zapytanie lub zadzwoń

Dzięki prestiżowemu certyfikatowi AEO FULL dokonujemy odpraw w uproszczonych procedurach celnych oraz realizujemy bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT w imporcie. Nasi klienci korzystają również z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów lub opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty.

Jesteśmy także wyłącznym partnerem w Polsce brytyjskiego Customs Clearance Consortium zrzeszającego zarówno brytyjskich przedsiębiorców dokonujących wymiany handlowej z Państwami Unii Europejskiej a także ekspertów problematyki celnej i firmy logistyczne.
Współpraca ta umożliwia oferowanie przez nas odpraw celnych także w Wielkiej Brytanii.

TRANSPORT DO I Z WIELKIEJ BRYTANII

Co oferujemy

Uproszczone
procedury celne

multimodal-transport

Wykorzystanie różnych
gałęzi transportu

Magazyny
i składy celne

Konsolidacje
przesyłek

Sieć Agentów
na całym świecie

Kompleksowa

odprawa celna

Pełna obsługa odpraw celnych dotycząca eksportu i importu z i do Wielkiej Brytanii.

Gwarantujemy zgodność z prawem każdego transportu, zaopatrujemy kierowcę w odpowiednie dokumenty zapobiegając dodatkowym kosztom i ewentualnym opóźnieniom.

Logistyka
magazynowa

Dzięki miejscom uznanym w naszych magazynach zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Łodzi zapewniamy szybszą i sprawną obsługę importowo-eksportową nie wymagającą stawiania się z towarem w urzędzie celnym.
Dotyczy to zarówno towarów drobnicowych, jak i pełnokontenerowych, importerów, eksporterów jak i przewoźników.

Oferujemy również możliwość konsolidacji i dekonsolidacji ładunków w naszych magazynach w ramach hubu przeładunkowego.

Różne gałęzie
transportu

Realizując transport z lub do Wielkiej Brytanii oferujemy usługę door-to-door wykorzystując połączenia drogowe, morskie, lotnicze oraz kolejowe.

Optymalnie zaplanowany proces transportowy jest w stanie dać znaczne oszczędności. W tym celu zalecamy transport intermodalny wykorzystujący dwie lub trzy odrębne gałęzie transportu dla tej samej jednostki ładunkowej.

Zadzwoń lub napisz

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub wyślij e-mail bezpośrednio na: brexit@langowski.eu.
Możesz także zadzwonić na: +48 58 355 73 00

BREXIT-Pytania i Odpowiedzi
FAQ - Informacje ogólne

1. Co oznacza Brexit dla eksporterów i importerów?

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską (UE), a od 1 lutego 2020 roku obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy, który zakończył się 31 grudnia 2020. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 wszystkie spółki, których siedziba znajdowała się w Wielkiej Brytanii stały się spółkami z siedzibą w tzw. państwie trzecim. Tym samym zmienił się charakter relacji handlowych. Wygląda teraz podobnie jak w przypadku handlu ze Szwajcarią, Ukrainą, Serbią czy Chinami. Brexit to koniec swobodnego przepływu towarów, usług i osób pomiędzy Wielką Brytanią, a członkami UE.

2. Jakie są formalności celne związane z importem/eksportem towarów?

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania przestała uczestniczyć w unii celnej UE (za dot. Irlandii Północnej, którą nadal obowiązują unijne przepisy celne). Po stronie UE wyjątkiem szczególnych rozwiązań graniczne organy celne będą prowadzić kontrole na podstawie kodeksu celnego w oparciu o analizę ryzyka, stosowanych do wszystkich innych granic zewnętrznych UE. Dotyczy to przypadku przemieszczania towarów z państw trzecich i do państw trzecich. Aby dopełnić formalności celnych, od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy zamierzający przywozić z /wywozić do Wielkiej Brytanii powinni posiadać numer identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Dokumenty EORI wydawane w Wielkiej Brytanii nie będą już ważne w UE. To samo dotyczy pozwoleń dla upoważnionych przedsiębiorców, a także pozwoleń wydanych przez Wielką Brytanię. Polski przedsiębiorca chcący uzyskać numer EORI powinien złożyć wniosek na PUESC www.puesc.gov.pl.

3. Jakie wymagania należy spełnić dot. podatków i cła?

Wielka Brytania nie jest już częścią obszaru celnego Unii i jest traktowana jako kraj trzeci. Umowa o Handlu i Współpracy między UE, a Wielką Brytanią ustanawiają zerowe cła i kontyngenty handlowe między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Eksporterów i importerów obowiązuje dowód pochodzenia, stosowanie przepisów dotyczących deklaracji dostawcy. Jest to deklaracja, za pomocą której dostawca towarów przekazuje swojemu klientowi informacje dotyczące ich statusu pochodzenia w kontekście porozumień preferencyjnych (np. umów o wolnym handlu) i obowiązujących w nich reguł pochodzenia towarów. Odbiorca towaru potrzebuje tych informacji dla ustalenia i potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów. Sporządzenie takiego dokumentu odbywa się bez udziału organów celnych. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość. A przy ich sporządzaniu obowiązuje szereg wymogów formalnych. Zmieniły się także zasady płacenia podatku VAT od przesyłek wysyłanych do nabywców brytyjskich.

4. Jakie muszę posiadać świadectwa, zezwolenia, oznakowania i etykiety?

Od 1 stycznia Unia Europejska i Wielka Brytania stanowią dwa osobne obszary regulacyjne i prawne.  Tak więc wprowadzając towary na rynek Wielkiej Brytanii niezbędne jest zapewnienie zgodności ze wszystkimi właściwymi przepisami Wielkiej Brytanii. Na terytorium Wielkiej Brytanii uznawane są natomiast dokumenty Unii Europejskiej, wymagane dotychczas przy wykonywaniu przewozów drogowych, jak na przykład licencje przewozowe, czy dokumenty kierowców. Inne ważne prawo zawarte w Umowie o handlu i współpracy to możliwość wykonywania, na zasadzie wzajemności, przewozów do/z i przez terytorium państwa trzeciego, z tranzytem lub bez, pod warunkiem wykonania pierwszej jazdy ładownej (a jazda powrotna może być ładowna lub nieładowna). Zasadniczo wymogi dotyczące dostępu do rynku oraz do zawodu są analogiczne do wymogów Unii Europejskiej. Oznacza to, że dla przewoźników polskich i kierowców nie będzie żadnych zmian w tym zakresie.  Główną zmianą są kontrole graniczne, nowe procedury celne, fitosanitarne, a także nowe zasady organizacji ruchu na granicy zewnętrznej UE z UK.

5. Jak usprawnić transport, procedury i odprawy celne?

Brexit wniósł wiele pytań i wątpliwości, dlatego załatwienie wszelkich procedur i formalności wymaga lat doświadczeń. Zachęcamy więc do bezpośredniego kontaktu z nami. Chętnie pomożemy Ci przy eksporcie/ imporcie z/ do Wielkiej Brytanii. Dzięki nam unikniesz konieczności plombowania towarów, odprawa celna nie będzie wymagać konieczności każdorazowego stawiania się w Urzędzie Celnym oraz wesprzemy Cię w usprawnieniu transportu i w przejściu wszelkich niezbędnych procedur. Nasze wsparcie pomoże Ci nie tylko w skróceniu czasu dostawy, ale i wyręczy Cię z wielu formalności i zwiąnego z tym stresu. Skontaktuj się z nami: +48 58 355 73 47, brexit@langowski.eu.

6. Gdzie można szukać informacji celnych związanych z Brexitem?

Wiele informacji dotyczących obrotu towarami pomiędzy UE a krajami trzecimi, obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a także o systemach informatycznych można odnaleźć w Krajowej Administracji Skarbowej Skarbowej oraz w Ministerstwa Finansów lub na poniższych stronach:

brexit.gov.pl
Portalu Podatkowego (prowadzonego przez Ministerstwo Finansów)
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej
Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Komisji Europejskiej

JEŚLI MASZ WIĘCEJ PYTAŃ

Kontakt

Dział Sprzedaży

Telefon: +48 58 355 73 00

E-mail: brexit@langowski.eu

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i wyślij do nas zapytanie ofertowe. Nasz dział sprzedaży prześle Ci ofertę w najszybszym czasie.