Contact us

Ask our logistics experts

Use our contact form and send us a message. You can also call us or send us an email. We look forward for you contacting us!
OUR LOCATIONS
Headquarters
Luzycka 3C, 81-537 Gdynia, Poland
+48 58 355 73 00
info@langowski.eu
marketing@langowski.eu
finanse@langowski.eu

Please send invoices to:  invoices@langowski.eu

Branch office in Malaszewicze
Kolejarzy 21/15, 21-540 Malaszewicze, Poland
+48 58 355 73 00
malaszewicze@langowski.eu

Warehouse in Lodz
Jedrzejowska 47, 93-636 Lodz, Poland
+48 58 355 73 28
magazyn.lodz@langowski.eu

FIND US ON
CALL OR E-MAIL
CONTACT FORM  COMPANY'S DATA

  Address:

  LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
  Luzycka 3C, 81-537 Gdynia, Poland

  Register data:

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  VAT ID / NIP: PL9581695728, REGON: 381455449, KRS: 0000902900

  Certificates and memberships:

  WCA ID: 97025; IATA CASS NO.: 63451110015;
  AEO: PL AEOF 320000180106
  JCTRANS: 108678; D-U-N-S: 524756343

  Langowski Logistics
  Langowski Logistics

  LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
  ul. Łużycka 3C, 81-537 Gdynia
  Tel: +48 58 355 73 00
  E-mail: info@langowski.eu

  Nawiguj / Get location

  LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
   realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  pod tytułem

  „Rozwój LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o. o.
  poprzez promocję usług spedycji kolejowej

  na targach i wystawach międzynarodowych”

  w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy.
  Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  © Copyright Langowski Logistics - NO BORDERS, NO LIMITS

  PLEASE NOTE - there has been a change in the company's address

  Dear Partner, we hereby inform that as of January 5, 2023, the address of the Company has changed to the following:
  Łużycka 3C, 81-537 Gdynia.

  At the same time, I would like to inform you that the Company's Tax ID, Regon and KRS numbers remain unchanged,
  as do the telephone numbers and e-mail addresses of its employees.