Contact us

Ask our logistics experts

Use our contact form and send us a message. You can also call us or send us an email. We look forward for you contacting us!
OUR LOCATIONS
Headquarters
Luzycka 3C, 81-537 Gdynia, Poland
+48 58 355 73 00
info@langowski.eu
marketing@langowski.eu
finanse@langowski.eu

Please send invoices to:  invoices@langowski.eu

Branch office in Malaszewicze
Kolejarzy 21/15, 21-540 Malaszewicze, Poland
+48 58 355 73 00
malaszewicze@langowski.eu

Warehouse in Lodz
Jedrzejowska 47, 93-636
Lodz, Poland
+48 58 355 73 28
magazyn.lodz@langowski.eu

FIND US ON
CALL OR E-MAIL
COMPANY'S DATA

Address:

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
Luzycka 3C, 81-537 Gdynia, Poland

Register data:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

VAT ID / NIP: PL9581695728, REGON: 381455449, KRS: 0000902900

Certificates and memberships:

WCA ID: 97025; IATA CASS NO.: 63451110015;
AEO: PL AEOF 320000180106
JCTRANS: 108678; D-U-N-S: 524756343