Okoliczności spotkania w Porcie Koper

W dniach 24-25 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja Logistics Business Days w Porcie Koper, w której brał udział dwuosobowy zespół Langowski Logistics:

Rafał Michalski, Kierownik Sprzedaży ds. Rynków Zagranicznych,

Michał Jamioła, Kierownik Sprzedaży ds. Frachtów Kolejowych.

Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli branży transportowej z Polski i Słowenii. Port Koper był siedzibą tego wydarzenia ze względu na swoje dogodne położenie i rosnące znaczenie na mapie logistycznej Europy. Jego dodatkowym atutem jest intermodalne połączenie kolejowe z Trójmiastem, istotne z punktu widzenia logistyki przy realizacjach wybranych zleceń.

Przebieg konferencji Logistics Business Days

Podczas wydarzenia, kilkunastu ekspertów branżowych miało okazję podzielić się swoją opinią w istotnych kwestiach podczas rozmów panelowych.

Dyskusje obejmowały tematy, takie jak: Inwestycje infrastrukturalne i rozwój międzynarodowych połączeń kolejowych portu Koper, Logistyka morska i lądowa przemysłu motoryzacyjnego, Żegluga morska w korytarzu Bałtyk-Adriatyk, Transport intermodalny w łańcuchach chłodniczych w regionie Morza Śródziemnego.

To wydarzenie było integracją międzynarodową firm z sektora logistyczno-transportowego, który stanowi istotną część gospodarki Słowenii dzięki jej strategicznym położeniu na przecięciu kluczowych szlaków transportowych. Sebastjan Sik z Chamber of Commerce and Industry of Slovenia w swojej wypowiedzi podkreślił rolę tej branży w gospodarce słoweńskiej zaznaczając, że stanowi ona 7% PKB kraju.

Port Koper 2024Port Koper 2024

Branża logistyczna stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w obliczu trudności związanych z pandemią i konfliktami. Uczestnictwo w kluczowych wydarzeniach branżowych, takich jak Logistics Business Days, skłania do wymiany wiedzy i szukania rozwiązań wobec pojawiających się wyzwań. Dziękujemy Intermodalnews.pl za organizację tego wartościowego spotkania.