Przed nami bardzo ważne wydarzenie:
A very important event is ahead of us:

KONGRES INTERMODAL IN POLAND 2024

Kiedy
: 12-14 czerwca
Gdzie: Janów Podlaski/Małaszewicze, Poland

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:
tomasz@langowski.eu & jowita.chwedaczuk-kurasinska@langowski.eu & michal.jamiola@langowski.eu & tomasz.gawrylczyk@langowski.eu

INTERMODAL IN POLAND CONGRESS 2024

When: June 12-14
Where: Janow Podlaski/Malaszewicze, Poland

Feel free to contact our representatives:
tomasz@langowski.eu & jowita.chwedaczuk-kurasinska@langowski.eu & michal.jamiola@langowski.eu & tomasz.gawrylczyk@langowski.eu