Langowski Logistics Sp. z o.o. Sp. k.

 

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

 

Promocja usługi spedycji kolejowej w relacji Chiny-Europa-Chiny na targach i wystawach szansą na rozwój „Langowski Shipping”

 

 

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu, jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w projekcie.

Z oferty projektu mogą skorzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych, jak również nieposiadające jeszcze doświadczeń eksportowych.

Projekt skierowany jest do:

 

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
  • posiadających SIEDZIBĘ w województwie pomorskim,
  • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków.

Najważniejsze cele Projektu:

 

  • WIĘCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych,
  • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm,
  • POSZUKIWANIE atrakcyjnych rynków eksportowych dla pomorskich firm,
  • ZWIĘKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie.