Z ogromną przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat Systemu HACCP w zakresie magazynowania i przeładunku pasz oraz środków spożywczych w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych niewymagających chłodzenia.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), znany również jako Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest istotny zarówno dla producentów żywności, jak i dla firm logistycznych, które w swojej działalności mają do czynienia z żywnością, w tym z paszami.

Jako dostawca usług logistycznych z czterema magazynami w Gdańsku, Gdyni, Warszawie (Pruszków) i Łodzi o łącznej powierzchni 51 000 m², dbamy o najwyższe standardy zgodnie z rygorystycznymi normami HACCP.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej dedykowanej logistyce magazynowej: www.warehouses.langowski.eu

We are delighted to inform you that we have received the HACCP System certificate for the storage and reloading of feed and foodstuffs in collective and unit packages that do not require refrigeration.

The HACCP System (Hazard Analysis and Critical Control Point), also known as Hazard Analysis and Critical Control Points, is essential for both food producers and logistics companies that deal with food products, including feeds.

As a provider of logistics services with four warehouses in Gdańsk, Gdynia, Warsaw (Pruszkow), and Lodz, totaling 51,000 m², we uphold the highest standards in accordance with stringent HACCP regulations.

Visit our website dedicated to warehouse logistics: www.warehouses.langowski.eu.