W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost na rynku przewozów intermodalnych. Transport intermodalny to niezwykle wygodny środek transportu posiadający wiele zalet. Wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej (np. kontenera) na całej trasie bez przeładunku przy zmianie środka transportu pozwala na przykład na obniżenie całościowego kosztu procesu transportowego. Umożliwia również zwiększenie możliwych wariantów przewozowych, podniesienie jakości usług, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru czy zagwarantowania szybszej dostawy.

Już w pierwszym kwartale 2021 r. przewozy intermodalne osiągnęły 6,2 mln ton, a praca przewozowa wyniosła 1,9 mld tonokilometrów. Drugi kwartał był jeszcze lepszy – 6,8 mln ton i praca wyniosła 2 mld tonokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnego. W drugim kwartale 2020 r. masa wynosiła 5,5 mln ton, a praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów.

Między kwietniem, a czerwcem 2021 przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 450 tysięcy sztuk jednostek intermodalnych, a to stanowi ponad 743 tysięcy TEU. Liczba przewiezionych jednostek względem drugiego kwartału poprzedniego roku wzrosła o 19,2 %, a liczba TEU o 24,4 %. Tym samym udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął 11,1 % (wg masy) i 14,8 % (wg wykonanej pracy).

transport intermodalny

Transport intermodalny jest nie tylko bezpieczny, ale i efektywny kosztowo. Langowski Logistics od wielu lat specjalizuje się w transporcie drogowym wszystkich rodzajów ładunków. Zarówno FTL (Full Truck Load), jak i LTL (Less Than Truck Load) na terenie całej Europy, także w ramach transportu intermodalnego. Dodatkowo monitoruje i optymalizuje procesy transportu po to, by zapewniać klientom najlepsze warunki w danym momencie.