__-04

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe oferowane z Langowski Logistics to
kompleksowa ochrona rodziny,
finansowe bezpieczeństwo,
ochrona w przypadku kredytów
– i wiele więcej

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Zabezpiecz przyszłość swoją i swoich bliskich

Wysokie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego:

  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 200 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego: 330 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy: 330 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy: 470 000 zł

Ochrona finansowa dla małżonka/partnera:

   • Śmierć małżonka/partnera: 20 000 zł
   • Śmierć małżonka/partnera w następstwie udaru mózgu lub zawału serca: 25 000 zł
   • Śmierć małżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 40 000 zł
   • Śmierć małżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego: 60 000 zł
   • Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku: 8 000 zł

Wsparcie finansowe w razie zdarzeń dotyczących dzieci:

  • Śmierć dziecka ubezpieczonego: 5 000 zł
  • Śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 10 000 zł
  • Śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego: 11 000 zł
  • Urodzenie dziecka ubezpieczonego: 1 500 zł
  • Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną: 2 000 zł
  • Martwe urodzenie dziecka: 4 000 zł
  • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego: 4 000 zł

Ochrona finansowa dla rodziców lub teściów:

  • Śmierć rodziców lub teściów (w tym partnera): 2 500 zł
  • Śmierć rodziców lub teściów (w tym partnera) w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 5 000 zł

Wsparcie w przypadku poważnych chorób i hospitalizacji dzieci:

  • Pakiet Zdrowie Dziecka: obejmuje poważne zachorowania dziecka, operacje, leczenie specjalistyczne, dzienne świadczenia szpitalne, świadczenia za pobyt na OIOM, w zależności od wybranego zakresu (5 000 zł, 8 000 zł, 15 000 zł)
  • Pakiet Aktywne Dziecko: obejmuje świadczenia za uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, dzienne świadczenia szpitalne, świadczenia za pobyt na OIOM, oraz świadczenia za pobyt w szkole w wyniku wypadku (od 10 000 zł do 15 000 zł)

Pełna Oferta Ubezpieczenia

Sprawdź szczegółowe informacje

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. dla Langowski Logistics.

Nowy program zacznie obowiązywać od 1.08.2024 r.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik bez względu na formę prawną zatrudnienia oraz członkowie jego rodziny – małżonek lub partner oraz pełnoletnie dzieci. Osoba przystępująca:
• nie może mieć ukończonych 69 lat;
• nie może w dniu podpisania niniejszej deklaracji przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz nie posiada uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych oraz nie jest uznana za niezdolną do pracy lub służby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak dołączyć?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz dołączyć do Ubezpieczenia Grupowego – skontaktuj się bezpośrednio z Agnieszką Daniluk:

agnieszka.daniluk@langowski.eu
+48 58 355 73 70