__-05

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe oferowane z Langowski Logistics to
ochrona zdrowia i zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich najbliższych,
korzyści finansowe
ochrona w przypadku kredytów
– i wiele więcej

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Zabezpiecz przyszłość swoją i swoich bliskich

Wysokie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego:

  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 200 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego: 330 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy: 330 000 zł
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy: 470 000 zł

Ochrona finansowa w przypadku poważnych chorób:

    • Poważne zachorowanie ubezpieczonego (12 000 zł za 56 jednostek chorobowych + 5 000 zł katalog infekcyjny)
    • Zachorowanie ubezpieczonego na nowotwór: 15 000 zł

Wsparcie w przypadku hospitalizacji i operacji:

   • Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem: 250 zł / 125 zł za dzień
   • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na OIOM / OIT – świadczenie jednorazowe: 1000 zł
   • Operacje chirurgiczne w wyniku wypadku komunikacyjnego: od 450 zł do 9 000 zł w zależności od klasy operacji

Rekompensata za trwały uszczerbek na zdrowiu:

   • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 65 000 zł za 100% uszczerbku
   • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 650 zł za 1% uszczerbku

Pełna Oferta Ubezpieczenia

Sprawdź szczegółowe informacje

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. dla Langowski Logistics.

Nowy program zacznie obowiązywać od 1.08.2024 r.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik bez względu na formę prawną zatrudnienia oraz członkowie jego rodziny – małżonek lub partner oraz pełnoletnie dzieci. Osoba przystępująca:
• nie może mieć ukończonych 69 lat;
• nie może w dniu podpisania niniejszej deklaracji przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz nie posiada uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych oraz nie jest uznana za niezdolną do pracy lub służby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak dołączyć?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz dołączyć do Ubezpieczenia Grupowego – skontaktuj się bezpośrednio z Agnieszką Daniluk:

agnieszka.daniluk@langowski.eu
+48 58 355 73 70