Już na początku zeszłego roku pewne było, że w 2021 Unię Europejską czekają wielkie zmiany. Brexit stał się faktem i charakter relacji handlowych między państwami Wspólnoty a Wielką Brytanią zmienił się diametralnie. Od dnia 01.01.2021 roku Wielka Brytania jest traktowana jak tzw. „kraj trzeci”. W związku z tym pojawiło się wiele utrudnień wynikających ze zwiększonej ilości formalności, procedur czy cła i kontroli granicznych. Jednak firma Langowski Logistics od samego początku informowała swoich kontrahentów i partnerów biznesowych o gotowości na Brexit*. Na potwierdzenie tego nie trzeba było długo czekać.

Firma Langowski Logistics została wyróżniona przez brytyjskie Customs Clearance Consortium (CCC) zrzeszającego zarówno brytyjskich przedsiębiorców dokonujących wymiany handlowej z Państwami Unii Europejskiej a także ekspertów problematyki celnej i firmy logistyczne jak i ich odpowiedników w Unii Europejskiej. Dzięki temu wyróżnieniu Langowski Logistics zostało wyłącznym partnerem konsorcjum CCC w Polsce. Dzięki partnerstwu firma ma możliwość dokonywania szybszej odprawy celnej zarówno w imporcie, jak i eksporcie, także na terenie Wielkiej Brytanii. To wyróżnienie to nie tylko ogromne osiągnięcie samej firmy, ale przede wszystkim pracowników Langowski Logistics. Bowiem to oni każdego dnia dbają o sprawną realizację usług spedycyjnych, magazynowych czy celnych. Nie tylko w krajach należących do Unii Europejskiej, ale na całym świecie mierząc się często z wieloma trudnymi wyzwaniami.

*Więcej informacji na temat – „Jesteśmy gotowi na Brexit” – tutaj.