Pandemia wirusa SARS-CoV-2 opanowała świat na początku 2020 roku i póki co niestety wciąż nie odpuszcza. Mimo, iż wiele Państw zamknęło swoje granice dla ruchu pasażerskiego, handel międzynarodowy w tym czasie odbywał się bez większych zakłóceń.

Jak zatem wyglądały obroty towarowe handlu zagranicznego w odniesieniu do Polski?

Otóż w roku 2020 Polska odnotowała wzrost eksportu o 2,8%, który wyniósł 1051,9 mld PLN. Jednocześnie importu spadł 2,0% i wyniósł 998,3 mld PLN.
Dodatnie saldo zatem ukształtowało się na poziomie 53,7 mld PLN.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska niezmiennie osiąga z krajami rozwiniętymi – 86,2% (w tym UE 73,8%), a w imporcie wyniosło to odpowiednio 64,7% (w tym UE 55,0%). Najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, 6% w eksporcie i 6,2% w imporcie.

Niezmiennie naszym głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy z udziałem w ogólnym eksporcie na poziomie 28,9% a w imporcie 21,8%. Wśród pierwszej dziesiątki naszych głównych partnerów handlowych w eksporcie znajdują się jeszcze w kolejności Czechy, W. Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Stany Zjednoczone i Hiszpania.

W imporcie natomiast po Niemcach największymi wg kraju pochodzenia były kolejno: Chiny, Włochy, Rosja, Holandia, Francja, Czechy, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Belgia.

Import i eksport Polska – świat

Wykres 1. Struktura eksportu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – grudniu 2020 r. (Źródło danych GUS)

 

Wykres 2. Struktura importu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – grudniu 2020 r.

.

Eksport i import do/z USA

Całkowita wartość importowanych towarów ze Stanów Zjednoczonych wyniosła ponad 31 mld złotych. Maszyny i urządzenia mechaniczne (o wartości około 10 mld zł), produkty przemysłu chemicznego lub pokrewnych (6,4 mld zł), a także pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe (3,8 mld zł).

Skala eksportu do Stanów Zjednoczonych wyglądała bardzo podobnie jak w przypadku importu. Wyniosła około 29,8 mld złotych. Najczęściej wysyłane były maszyny i urządzenia mechaniczne (o wartości około 13,8 mld zł), przyrządy i aparatura optyczna (3,2 mld zł), a także pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe (2,2 mld zł).

 

Eksport i import do/z Rosji

Dużo więcej importowaliśmy z Rosji. Tutaj wartość importu wyniosła około 44,8 mld zł. W tym najczęściej sprowadzaliśmy produkty mineralne (o wartości około 28,4 mld zł), dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (4,3 mld zł), a także metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych (4,2 mld zł). Eksport z Rosją wyglądał zupełnie inaczej. Wartość była znacznie niższa i zbliżona do tej, którą osiągnęliśmy przy eksporcie do Stanów Zjednoczonych. Wyniósł około 31,7 mld zł. Najczęściej eksportowaliśmy maszyny i urządzenia mechaniczne (o wartości około 10,6 mld zł), później produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (5 mld zł), a także pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe (3 mld zł).

 

Eksport i import do/z Chin

Kolejny kierunek to Chiny. Tutaj różnica między eksportem a importem jest przeogromna. Importowaliśmy towary o wartości prawie 145,5 mld złotych. Najczęściej sprowadzaliśmy z Chin maszyny i urządzenia chemiczne, sprzęt elektryczny, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu (za około 77 mld zł), później materiały i artykuły włókiennicze (ponad 16,8 mld zł), a także artykuły przemysłowe (12,8 mld zł). Eksportowaliśmy za 13,2 mld złotych. W tym najczęściej maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu (4 ,6 mld zł), metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych (ponad 2,7 mld złotych), a także drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny, korek i artykuły z korka, wyroby ze słomy, z esparto lub innych materiałów do wyplatania, wyroby koszykarskie i z wikliny (0,8 mld zł).

Informacje przedstawione w artykule oparte zostały o dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny i dotyczą handlu w roku 2020.