„Langowski Shipping” Halina Langowska

realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem

Promocja usługi spedycji kolejowej w relacji Chiny-Europa-Chiny
na targach i wystawach szansą na rozwój „Langowski Shipping”

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie.

Z oferty projektu mogą skorzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych,  jak również  nieposiadające jeszcze  doświadczeń eksportowych.

Projekt skierowany jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
  • posiadających SIEDZIBĘ w województwie pomorskim,
  • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków.


Najważniejsze cele Projektu:

  • WIĘCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych,  
  • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm,
  • POSZUKIWANIE atrakcyjnych  rynków eksportowych dla  pomorskich firm,
  • ZWIĘKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie.