Nowy Jedwabny Szlak jest najważniejszą inicjatywą ekonomiczną dzisiejszych Chin. Występujący pod różnymi nazwami – Belt and Road, Belt and Road Initiative czy One Belt, One Road – w istocie oznacza to samo. Jest to strumień chińskich inwestycji na wielu polach, które prowadzone są we współpracy z różnymi partnerami biznesowymi na całym świecie.

Nowa koncepcja gospodarcza

Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku został przedstawiony w 2013 roku. Chiny upatrują w tej koncepcji możliwości dalszego rozwoju gospodarczego, a także rozszerzania strefy wpływów i umocnienia pozycji na arenie międzynarodowej. Nowy Jedwabny Szlak stanowi sieć tras, łączących Chiny z Azją Centralną i Europą. Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie sprawnego i efektywnego sposobu na przewóz towarów między kontynentami, w tym transport kontenerów z Chin.

Transport kolejowy z Chin

Langowski Logistics jako polska firma logistyczna doskonale odpowiada na zapotrzebowanie rynku. Zapewnia zarówno transport kolejowy, jak i transport morski z Chin. Towary przewożone są Nowym Jedwabnym Szlakiem w ramach Trans-China Route i Trans-Siberian Route. Trans-China Route jest korytarzem tranzytowym z Chin do krajów CIS i Europy. W porównaniu do TSR przewagę odnotowuje pod względem szybkości transportu, w szczególności w Azji Środkowej.

Regularne połączenia kolejowe, sprawdzeni operatorzy kolejowi, kluczowe terminale ładunkowe, a także magazyny operacyjne (Warszawa, Małaszewicze, Pruszków, Łódź) zapewniają sprawną obsługę i transport towarów z/do Chin.