Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie kompleksowej usługi organizacji stoiska Zamawiającego w
imprezach targowych w ramach projektu pod nazwą „Realizacja Idei Polska logistyczną bramą do Europy poprzez promocję usług logistycznych Langowski Logistics na targach i wystawach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W odpowiedzi na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez złożenie zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia