Zapraszamy serdecznie do udziału w European Silk Road Summit 2023, który odbędzie się w Budapeszcie od 29 listopada do 1 grudnia. To prestiżowe wydarzenie, poświęcone Nowemu Jedwabnemu Szlakowi w Europie, gromadzi rocznie ponad 300 specjalistów z branży transportu kolejowego.

Jako uczestnicy 7. edycji, której mottem jest „Wszystkie drogi prowadzą do Budapesztu”, będziemy aktywnie brać udział w inspirujących spotkaniach, ciekawych rozmowach oraz wymianie wartościowych doświadczeń. Nasza obecność na tym wydarzeniu stanowi dla nas doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i rozwinięcia umiejętności zawodowych.

Zachęcamy do zarezerwowania spotkania z nami, aby lepiej poznać naszą firmę, omówić potencjalne współprace oraz wymienić się pomysłami na rozwój wspólnych projektów. Rezerwacja spotkania jest możliwa poprzez naszą stronę internetową: www.langowski.eu/book-a-meeting.

Czekamy na Państwa w Budapeszcie, aby razem uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych związanych z transportem kolejowym.

We warmly invite you to participate in the European Silk Road Summit 2023, taking place in Budapest from November 29th to December 1st. This prestigious event, dedicated to the New Silk Road in Europe, annually gathers over 300 professionals from the railway transport industry.

As participants in the 7th edition, themed 'All Roads Lead to Budapest,’ we will actively engage in inspiring meetings, interesting discussions, and the exchange of valuable experiences. Our presence at this event provides us with an excellent opportunity to expand our knowledge, establish new business contacts, and enhance professional skills.

We encourage you to schedule a meeting with us to get a better understanding of our company, discuss potential collaborations, and exchange ideas for joint projects. Meeting reservations can be made through our website: www.langowski.eu/book-a-meeting.

We eagerly await your presence in Budapest as we collectively engage in one of the most significant industry events in the realm of rail transport.