Langowski Logistics otworzył drugi magazyn w Gdańsku, zlokalizowany w Pomorskim Centrum Logistycznym Goodman. Nowo otwarta powierzchnia magazynowa przeznaczona jest do składowania towarów poza regałami, ze względu na ich wagę lub gabaryty. Nowy magazyn uzupełnia możliwości obsługowe  magazynu wysokiego składowania, otwartego przez firmę w tym samym kompleksie w 2017 roku.

 

Nowo otwarty magazyn o powierzchni 3500 m2 zlokalizowany jest w Pomorskim Centrum Logistycznym, w bliskim sąsiedztwie Terminala Kontenerowego DCT, autostrady A1 oraz drogi S7. Jest drugim magazynem firmy funkcjonującym w gdańskim kompleksie Goodman. Dzięki otwarciu drugiego magazynu w Gdańsku, Langowski Logistics powiększył możliwości obsługowe pierwszego obiektu, funkcjonującego w tej lokalizacji od 2017 roku. Oba magazyny tworzą hub przeładunkowy dla strumienia ładunków międzynarodowych o łącznej powierzchni 7000 m2.

Nowy magazyn oferuje usługi dostosowane do potrzeb zarówno producentów, importerów i eksporterówe. Dogodna lokalizacja obiektu umożliwia z kolei szybką i sprawną dystrybucję towarów.

Drugi magazyn w Gdańsku wyposażony został w nowoczesny sprzęt, m.in. w wózki do rozładunku towarów z udźwigiem do 3 ton i do 3,5 tony. Pełni rolę magazynu czasowego składowania oraz składu celnego. Przeznaczony jest do składowania towarów o niestandardowych wymiarach, które ze względu na wagę i gabaryty nie mogą zostać umieszczone na regałach. Pierwszy, powstały w tym samym kompleksie, magazyn firmy przeznaczony jest do przechowywania towaru na regałach. Nowa powierzchnia magazynowa stanowi jego uzupełnienie. Dodatkowo nowy obiekt otrzymał pozwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na magazynowanie artykułów spożywczych, a wdrożony system HACCP, zapewnia bezpieczeństwo żywności. Wkrótce zostanie wdrożony również system WMS, umożliwiający nowoczesne zarządzanie ruchem towarów w magazynie. System ten pozwoli na obsługę klientów e-commerce.

W ramach logistyki magazynowej Langowski Logistics zapewnia składowanie towarów, paletyzowanie, przepakowywanie i konfekcjonowanie. Firma oferuje również obsługę własnej Agencji Celnej, skład celny i magazyn czasowego składowania. Realizuje obsługę ładunków w imporcie, czyli rozformowywanie kontenerów i odwozy w ramach ostatniej mili. Z kolei w relacji eksportowej zapewnia konsolidację ładunków i usługę „od drzwi do drzwi”.

Nowy magazyn w Gdańsku to 5 własny magazyn Langowski Logistics. Łączna powierzchnia wszystkich magazynów firmy to obecnie 16 800 m2. Ostatnio firma otworzyła również nową powierzchnię magazynową w  łódzkim parku logistycznym Panattoni Central European Logistics Hub. Magazyn w Łodzi przeznaczony jest głównie do obsługi ładunków importowanych i eksportowanych koleją w relacji Europa – Chiny z wykorzystaniem Nowego Jedwabnego Szlaku.