Langowski Logistics został współzałożycielem nowej sieci kolejowej The New Silk Road Network, skupiającej firmy logistyczne w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Dołączył również do World Greater China Logistics Network, zrzeszającej firmy z branży spedycyjnej z całego świata.

The New Silk Road Network

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Langowski Logistics został współzałożycielem nowej sieci kolejowej The New Silk Road Network (NSRN). Z tej okazji firmę odwiedziła Ziwei Liu, CEO i inicjatorka powstania NSRN, która podczas spotkania z zespołem Langowski Logistics przekazała certyfikat przynależności do nowej sieci.

Współzałożenie The New Silk Road Network to ważna inicjatywa w historii firmy. Langowski Logistics oferuje usługi w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku i stale angażuje się w projekty związane z tą inicjatywą. Stąd znaczący udział firmy w powstaniu nowej sieci kolejowej związanej z korytarzem transportowym z/do Chin.

transport-kolejowy

Sieć NSRN zrzesza firmy logistyczne z całego świata, których działalność nierozerwalnie związana jest z Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Misją sieci NSRN jest łączenie osób i firm z szeroko rozumianej branży logistycznej, promowanie wymiany wiedzy i informacji, a także umożliwienie członkom lepszego zrozumienia okoliczności związanych z rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku. Ostatecznie członkostwo w NSRN ma służyć zmianom w przepływie towarów oraz współzależności gospodarki światowej.

Nowa sieć ma na celu stworzenie platformy, dzięki której będzie możliwa wymiana istotnych informacji związanych z inicjatywą „Belt and Road”, kierowaną przez chiński rząd. Rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku niewątpliwie wpływa na zmiany w międzynarodowym przepływie towarów. Branża logistyczna, która jest przewoźnikiem, również doświadcza tychże zmian. Warto efektywnie je wykorzystać i zaadaptować.

World Greater China Logistics Network

W ostatnim czasie Langowski Logistics dołączył również do World Greater China Logistics Network (WGCLN).

WGCLN prosperuje od 2014 roku. Sieć zrzesza firmy z branży spedycyjnej z całego świata i odpowiada na potrzeby zrzeszonych spedytorów. Umożliwia również nawiązanie nowych relacji biznesowych.

Dzięki przynależności do WGCLN Langowski Logistics znajdzie się w gronie aktywnych spedytorów z całego świata, reprezentując tym samym Polskę. Warto dodać, że sieć wybiera tylko 6 członków z jednego kraju. Wyjątek stanowią takie państwa jak Chiny, Indie i USA.

Członkostwo w międzynarodowych sieciach

Sieć NSRN i WGCLN to kolejne okno na świat branży TSL w dorobku firmy. Langowski Logistics należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, które zrzeszają firmy logistyczne z całego świata (JCtrans, Lognet Gobal, GLA). Posiada również prestiżowe certyfikaty m.in. FIATA i IATA CASS. To właśnie dzięki nim procedury stają się łatwiejsze, a firma może zaoferować korzystne stawki na usługi transportowe.