Powstanie autostrada łącząca Chiny i Europę. Nowa trasa umożliwi prowadzenie handlu między Europą a Dalekim Wschodem z pominięciem szlaków morskich. Nowa trasa drogowa bezpośrednio połączy również Polskę z Rosją, co stworzy ogromne szanse dla polskiej gospodarki.

Transport drogowy do Chin

Transkontynentalna autostrada połączy Europę z Chinami w relacji Hamburg – Szanghaj. Projekt autostrady realizowany jest w ramach Jedwabnego Szlaku, aktywnie promowanego przez Chiny, a także 6-letniego programu infrastrukturalnego Rosji. W rezultacie Rosja stanie się dobrze skomunikowanym centrum gospodarczym Euroazji, od Portugalii aż po Chiny.

Bezpośrednie połączenie Europy z Dalekim Wschodem zwiększy konkurencyjność przewoźników drogowych. Zauważalne będą również korzyści dla Polski, która dzięki transkontynentalnej autostradzie zyska połączenie z Rosją. Nowa trasa może zdecydowanie zwiększyć dochody z tytułu tranzytu towarów przez nasz kraj. Ponadto transport drogowy stanie się konkurencyjny w kontekście przewozu ładunków do Chin. W szczególności jeśli idzie o transport morski, jak również kolejowy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (głównie transport kontenerów z Chin).

Rosja zastąpi transport morski

Nowa autostrada może zmienić również sytuację gospodarczą i ekonomiczną Stanów Zjednoczonych. Jak wskazują niemieckie media, transkontynentalna trasa może być zagrożeniem dla Ameryki. Sprawa dotyczy uniezależnienia się Rosji od transportu morskiego i wpływów Stanów, która w rezultacie zacieśni swoją współpracę na linii Chiny-Europa.

Nowa autostrada to nie tylko bezpośrednie połączenie drogowe Europy z Dalekim Wschodem, ale również Polski z Rosją. 

Nowa autostrada będzie najkrótszą drogą lądową, która połączy Chiny i Europę. Projekt zostanie częściowo sfinansowany w ramach prywatnego partnerstwa. Inwestycja prawdopodobnie zwróci się w ciągu 12 lat.